2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Kamu Hukuku Doktora Programı
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı 

 

Kodu

 

Ders adı

Zorunlu/Seçmeli Öğretim Üyesi Gün Saat Sınıf Dersin                           Açıldığı

Bölüm

KHDK 5674 Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı Seçmeli Dr. Öğr. Üyesi Bahar Konuk Sommer Pazartesi 13.30-16.20 C013 Kamu Hukuku Doktora
KHDK 5666 Ceza Hukukunun Güncel Sorunları Seçmeli Prof. Dr. Timur Demirbaş Çarşamba 13.30-16.20 C013 Kamu Hukuku Doktora
 

KHDK 5667

 

Avrupa Ceza Hukuku

 

Seçmeli

 

Dr. Öğr. Üyesi Candide Şentürk

Salı 12.30-15.20 C013 Kamu Hukuku Doktora
KHDK 5668 Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları Seçmeli Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem Çarşamba 18.30-21.20 Sakai Kamu Hukuku Doktora
KHDK 5675 Sağlık                  Hizmetlerinde                  İdarenin Sorumluluğu Seçmeli Prof. Dr. Oğuz Sancakdar Perşembe 11.30-14.20 C013 Kamu Hukuku Doktora
KHDK 5677 Bireysel Başvuru ve Temel Hakların Korunması Seçmeli Doç. Dr. Oğuz Şimşek Perşembe 15.30-18.20 C013 Kamu Hukuku Doktora
KHDK 5681 Vergi                   Hukukunun                   Anayasal Temelleri Seçmeli Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Taylar Cuma 08.30-11.20 C123 Kamu Hukuku Doktora
KHDK 5640 Seminer Dersi Zorunlu Kamu Hukuku Doktora
KHDK 5630 Doktora Yeterlilik Zorunlu Kamu Hukuku Doktora
KHDK 5650 Tez Zorunlu Kamu Hukuku Doktora